FOF Højskole

FOF Efterårhøjskolen - 2016

FOF Efterårshøjskolen 2016

1.-2. september 2016
tilrettelæggelse: Annette Witzel

Tema: Strejftog i Odsherreds dejlige kunst, kultur, natur og gastronomi.

Torsdag den 1. september kl. 10 – ca. 12.30 Kulturhuset Kilden
”Odsherredmalerne” v. Nette Børkdal
 
I 1930'erne bosatte en række malere sig i det dramatiske landskab i Odsherred. Det var bl.a kunstnere som Karl Bovin, Kaj Estrup, Victor Brockdorff, Ole Kielberg, Lauritz Hartz og ægteparret Viggo Rørup og Ellen Krause. De var fælles om at genopdage det naturalistiske og figurative maleri i en tid, hvor helt andre stilretninger forlængst var blevet moderne. Flere af kunstnerne deltog derfor i oprettelsen af kunstnersammenslutningen Corner, der netop var en reaktion imod tidens helt andre kunstudtryk. Her fik de en fælles udstillingsplatform, hvor de årligt kunne udstille og sælge deres værker sammen med andre ligesindede. Kunstnerne kendte hinanden fra Kunstakademiet og nu bosatte de sig i nærheden af hinanden til stor gavn for deres venskaber og fælles maleriske ambitioner.  

Fredag den 2. september kl. 9.00 – ca. 17.30
Bustur til Odsherred: kunstudstilling, natur og GEO-Park, Rørvig kro, rundvisning og eftermiddagskaffe på Dragsholm Slot
 
Vi besøger den egn, der i dag er det tættest befolkede område i landet med bosiddende kunstnere. På Odsherreds Kunstmuseum i Asnæs vil vi få en rundvisning, hvor vi møder ”den ægte vare”og dermed får lejlighed til at komme helt tæt på Odsherredmalernes værker. Der har været kunstnerkolonier i Hornbæk, Skagen, Fyn, Bornholm og fra 1930 til 1970 i Odsherred.
Det særprægede og afvekslende landskab med det høje lys har igennem mere end 150 år tiltrukket kunstnerne, og landskabsmaleriet præger i høj grad samlingen på Odsherreds Kunstmuseum. Det er her muligt at opleve en nær forbindelse mellem billedet og omverdenen, hvorfra det stammer – det samme landskab lige udenfor døren set og fortolket af forskellige temperamenter. Det er museets mål at vise landskabsmaleriets udvikling fra dets udspring i guldalderen til i dag. 
På busturen vil vi få et første-hånds-indtryk af det landområde, der i 2014 blev udnævnt af Unesco, som den første Geo-Park i Danmark. Kriterierne for at blive udnævnt som Geopark er, at egnens landskab og geologi skal være enestående, og at landskabet har og har haft betydning for egnens udvikling. I Geopark Odsherred er det det gamle islandskab og den inddæmmede Lammefjord, der har skabt de unikke forhold for dyrkningen af grøntsager. Grøntsager fra Lammefjorden betragtes i dag som et kvalitetsbrand.  
På Rørvig Kro spiser vi en let frokost (drikkevarer for egen regning). Rørvig er en hyggelig lille by og kroen er kendt for sin fine gastronomi. 
Efter frokost kører vi til Dragsholm Slot. Her skal vi opleve historiens vingesus på det 800 år gamle slot. Slottets begivenhedsrige historie rummer både krige, nedbrændinger, adelsslægter og gengangere.
Smukt beliggende ud til Sejrøbugten regnes Dragsholm i dag for en af de ældste verdslige bygninger i Danmark. Et forsigtigt årstal for det første Dragsholm kunne være år 1215.
Slottet har haft skiftende status og blev i 1785 ophøjet til baroni, mistede denne status og blev igen baroni i 1843 under lensbaron Georg Frederik Otto Zytpfen-Adeler, en meget driftig mand, som tog initiativ til inddæmningen af Lammefjorden.
I dag er Dragsholm Slot ombygget og fungerer som hotel med mange værelser, 2 anerkendte restauranter, kursus-og konference virksomhed, samt kirken til brug for bryllupper, dåb og gudstjenester.
Vi indtager vores eftermiddagskaffe på slottet og derefter går det hjemad.  
Mødested: Brøndbyøster Station ved Nygårds Plads.
Ret til ændringer forbeholdes.  
Pris inkl. 1 foredrag, bustur, 2 rundvisninger, frokost ekskl. drikkevarer og eftermiddagskaffe