Positivt kropssprog og ærlig kommunikation

Dobbeltforedrag

Kommunikation er en vigtig del af vores liv, men det kan være svært at få budskabet frem, så det bliver forstået og opfattet korrekt. Derfor får vi ikke altid den respons vi ønsker.

Med udgangspunkt i dig og dine behov og ønsker, vil vi arbejde med emner som:  
  • Evnen til at bruge kropssproget så du får et højt selvværd
  • Kropsholdning der giver karisma 
  • Sprog og stemme - sådan bliver du hørt 
  • Positiv/negativ udstråling 
  • Når konflikten bliver til "vind-vind" situation
  • At læse andre
  • At skabe troværdighed og tillid  
Formålet med dette foredrag er at blive bedre til at udsende de rigtige signaler og tolke andres. Du lærer at kommunikere ærligt og direkte. At opnå øget selvtillid, sikkerhed og gennemslagskraft og en åben og ubesværet udtryksform hvor kropssproget bruges til at understrege budskabets indhold.
Pointen er også at, at du skal få mulighed for at forstå omgivelsernes reaktioner og undgå de misforståelser, der kan opstå i kommunikationen.