Barn, ung og voksen

Lola Jensen

FOF tilbyder 2 foredrag med Lola Jensen.

Bliv klædt på til bedsteforældrerollen

Lola kommer på en humoristisk måde rundt om alle de problematikker der kan opstå med bedsteforældrerollen. Bedsteforældrerollen har ændret sig meget gennem tiden og der er således nogle helt nye rammer og grænser for familierne som skal tænkes ind. Hvordan ser familielivet ud i dag og hvordan skal man som bedsteforældre navigere i de nye rammer, hvordan er det anderledes fra ”dengang”. De fleste bedsteforældre arbejder stadig, hvordan passer man ønsket om at se sine børnebørn ind i et arbejdsliv, eller hvordan siges der fra overfor egne børn, når pasningskvoten er overskredet? Hvem bestemmer grænser, regler og rammer og hvem opdrager børnene? Bedsteforældrerollen ved skilsmisse; hvordan skal man forholde sig når ens børnebørns forældre bliver skilt og hvad når der pludselig kommer nye bonusbørnebørn?

Arrangementet tilbydes i samarbejde med Syddjurs Biblioteker.  

Forstå dit barns følsomhed og temperament

Med udgangspunkt i sin nye bog ”Må vi så få ro!” vil Lola Jensen på løftet og humoristisk, klar og vedkommende måde give et portræt af fuld knald på børns pandelapper i dag, hvor de er nødt til at optage og sortere øget læring, indtryk, oplevelser og dannelse under voksende tidspres og mindre forudsigelighed.

En overophedning af børnenes pandelapper kommer oftere og oftere til udtryk i form af følelsesmæssige udslag, øget temperament og tydelig stressfornemmelse. Hvor er det ”nedslagene” rammer børnenes pandelapper, hvordan virker det på børnene, og hvilke muligheder er der for omlægning af vilkårene, der hvor det skønnes nødvendigt?

Arrangementet tilbydes i samarbejde med Syddjurs Biblioteker.