Til FOF undervisere

Lærernetværk

Lærernetværk for sproglærere og de kreative lærere. Hvis du har lyst og endnu ikke er med i disse lærernetværk kan du blive tilmeldt ved at kontakte kontoret. Du skal undervise i enten SPROG eller et KREATIVT fag for at kunne komme med i disse lærernetværk.