Foredrag og Debatarrangementer

Juridiske tanker inden livet slutter

Det er mig der bestemmer – også efter min død!

Foredragsholder er Ole og Christopher Husum, der er advokater hos Zacher Advokater A/S i Grenaa. Ole og Christopher har stor erfaring i rådgivning omkring testamenter og behandling af dødsboer. 

Foredraget dækker forløbet fra tanke til endeligt testamente, herunder hvilke overvejelser man bør gøre sig omkring arveforhold. Foredraget vil blandt andet  omfatte følgende:
§ arveregler for ægtefæller, samlevere, børn og andre
§ eksempler på hvordan man kan minimere arveafgift
§ anvendelse af særeje- og fællesejeklausuler i testamenter
§ hvordan deles indbo
§ hvilke form krav er der ved testamenter
§ hvordan behandles boet efter dødsdagen.