Krop og Bevægelse

Fri bevægelse

På dette hold arbejdes med hele kroppen uden faste øvelser. Vi arbejder ud fra Gabriella Roth's grundprincipper som er: 
"Grounding" - Jordforbindelse, "Awarenes" - opmærksomhed, "Centrering" - at mærke sig selv gennem bevægelse og 
stilhed. Musik inddrages og der afsluttes med en liggende afspænding. "At arbejde ud fra Gabrielle Roth's princip giver mig samme frihed som at gå en tur i naturen