Personlig Udvikling

Læs din Bibel - forstå dig selv

Johannesevangeliet 1
Bibelteksterne rummer en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives her de grundvilkår, vi alle er underlagt, og der anvises veje til at møde livet, som det er, men også til at finde mere meningsgivende perspektiver på tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Derfor er der meget hjælp og vejledning at hente i bibelteksterne - både for den, der gerne vil kende sig selv og sine muligheder bedre, og for den åndeligt søgende, som længes efter en religiøs dimension i tilværelsen.

Denne studiekreds vil være første del af en gennemgang af den trosvej, som Johannesevangeliet beskriver. I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en dyb kilde til inspiration for ethvert søgende menneske.

Undervisningen vil bestå af oplæg, små meditationer og samtale.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog. Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet. 
I næste sæson fortsætter vi Johannesevangeliet.

HUSK: Medbring din egen Bibel og salmebog. I prisen er inkluderet materialer samt frokostbolle, kaffe/the.