Personlig Udvikling

Læs din Bibel - forstå dig selv

Johannesevangeliet 2
Bibelteksterne er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grundvilkår, vi alle er underlagt, og der anvises veje til at møde livet, som det er, men også til at finde mere meningsgivende perspektiver på tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Der er meget hjælp og vejledning at hente i teksterne.
I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus her leder disciplene ad, rummer en levende kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Den konfronterer med personlige mønstre og problemstillinger, og den kaster lys over, hvor nært vi mennesker er forbundet med en guddommelig kærlighed.   
Studiekredsen er en fordybelse i Johannesevangeliets vej. I foråret læste vi de første kapitler af evangeliet, og vandringen gennem teksterne fortsætter med en dag pr. semester. Det er muligt at nå at være med også for de, der ikke deltog i foråret!  
Undervisningen består af oplæg, små meditationer og samtale.
Til undervisningen medbringes bibel og salmebog. Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.