Personlig Udvikling

Læs din Bibel - forstå dig selv

Johannesevangeliet 4

Bibelteksterne er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grundvilkår, vi alle er underlagt. Samtidig kan der hentes hjælp til at møde livet, som det er, men også til at finde mere mening i tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Der er meget vejledning at hente i teksterne.

I Johannesevangeliet fører Jesus disciplene skridt for skridt ind i et dybere møde med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus viser disciplene, rummer en levende kilde til inspiration for ethvert søgende menneske. Den konfronterer læseren med personlige handlemønstre og problemstillinger, som ofte kaster skygger over livet, og den lærer os at se nye og anderledes muligheder. Samtidig fører den frem til oplevelsen af, hvor nært vi mennesker er forbundet med en guddommelig kærlighed.   
Studiekredsen er en fordybelse i Johannesevangeliets vej, og vandringen gennem teksterne fortsætter med en dag pr. semester. Alle kan deltage, da dagene begynder med en opsummering af de gennemgåede tekster.   
Undervisningen består af oplæg, små meditationer og samtaler.
Til undervisningen medbringes bibel og salmebog. 

Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

Til undervisningen medbringes bibel og salmebog. Som inspiration kan læses Lene Højholt: Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet.

HUSK: Medbring din egen Bibel og salmebog. I prisen er inkluderet materialer samt frokost med vand samt kaffe/the og eftermiddagskage.