Personlig Udvikling

slægtsforskning

Vi vil gennemgå en række vigtige grundbegreber og teknikker vedr. slægtsforskning. Herunder de vigtigste kilder og hvordan man finder disse på nettet og anvender dem.

Vi vil også gennemgå nogle få pc-grogrammer, der kan hjælpe med at strukturere data. Kurset tilbydes i samarbejde med Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland

Medbring evt. egen bærbar pc samt aftenkaffe mm efter behov.