Sprogkurser

Business Engelsk

Dette kursus er for deltagere med større eller mindre forudgående kenskab til engelsk, som skal arbejde i eller være i kontakt med udlandet, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed på engelsk. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og evt. samtale om relevante engelsktalende lande.

Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. 

Udgift til materialer.