Sprogkurser

Engelsk Læsekreds

Du har lyst til at læse noveller eller en roman på engelsk for på den måde at lære mere om den angelsaksiske kultur og litteratur. Vi diskuterer og analyserer den læste tekst i fællesskab på engelsk.

Vi starter med Alice Munro: Too Much Happiness. Novellerne Dimensions & Deep Holes.
Pdf-fil til de deltagere, der ikke har materialet, kan rekvireres hos Gerda Christophersen på 20821734