FOREDRAG

Vinsmagning

Du tilmelder dig her på hjemmesiden. FOF udsender en opkrævning (mail/giro). Når den er betalt, er det din billet.