Ny skoleleder

FOF EGEDAL søger ny deltidsansat SKOLELEDER

Stillingen som skoleleder for FOF EGEDAL skal besættes i foråret 2019, da nuværende leder overgår til pension. Aftenskolen er tilknyttet FOF men drives ud fra Folkeoplysningsloven og kommunale retningslinjer. Skolelederen arbejder selvstændigt med ansvar overfor bestyrelsen.

Arbejdet består i:

Tilrettelæggelse af årets kursusprogram i maj/juni, herunder tilrettelæggelse af ca. 7 foredrag.

• Ansættelse af lærere til de opslåede kurser.
• Booking af kommunale lokaler til undervisning.
• Indskrivning og registrering af ca. 600 kursister, herunder opkrævning af deltagergebyrer i perioden fra primo august til medio september.
• I sæsonens løb: tilsyn og medvirken ved afvikling af foredragene.
• Skolelederen er ansvarlig for foreningens økonomi, herunder månedlig lønindberetning.

Vi forventer, at du 

• Har noget kendskab til fritidsundervisning og personaleadministration.
• Har kendskab til økonomi og moderne, digital markedsføring.
• Har mod på oplæring i FOFs administrationssystem m. supervision fra nuværende leder.
• Kan arbejde ansvarsbevidst, selvstændigt og struktureret.

Der aflønnes som start med 13% af lærerlønnen, hvilket vil være 60-75.000 kr. årligt + feriepenge.

Arbejdet vil være på 5-10 timer ugentligt, dog med 40-50 timer ugentligt i indskrivningsperioden i august/september.

Stillingen vil være forenelig med andet arbejde eller for en pensionist. Du må også påregne selv at lægge kontor til - mod et honorar.

Yderligere oplysning hos nuværende skoleleder Jens Jørgen Andersen (20724453) eller formand Ingrid Bay (23319944).

Ansøgning stiles til FOF Egedal og sendes pr. mail til: ingrid.bay@youmail.dk senest 22. februar 2019.