Bestyrelsen

FOF-EGEDAL er en godkendt, folkeoplysende forening med flg. generalforsamlingsvalgt bestyrelse: 

Formand: Ingrid Bay - Katholm 301, 3670 Veksø Sj - mail: Ingrid.bay@youmail.dk

- 44 66 76 44/ mobil: 23 31 99 44

Næstformand Jørgen Hansen - 47 10 74 87/ mobil: 23 71 91 10,

Sekretær Anker Sylvest Jørgensen - 47 17 58 58/ mobil: 30 14 58 58

Kirsten Jensen - 47 17 10 91/mobil:  20 26 03 76,

Orla Fisker - 47 17 89 97/ mobil: 21 78 73 76,

Knud-Erik Tang - 47 17 19 39/ mobil: 24 27 45 16,

Eva Møller - 47 17 43 55/ mobil: 40 30 43 55.

Suppleanter: Henrik Færch-Fromholt og Hugo Odgaard

Lærerrepræsentant: vakant. Lærerrepræsentanten vælges blandt alle kursister. Kandidatnavne afleveres til skolelederen senest 31/10-2017.

Ekstern revisor: FRR Lars Jeppesen, Frederikssund