Foredrag og debat

Litteraturhøjskole - januar

"Idioten" og "Herre og tjener" 

I Dostojevskijs roman Forbrydelse og Straf (1866) er Raskolnikov i en dyb indre splid, som afspejler det moderne menneskes psykologi. I den følgende roman Idioten (1868) er den indre kamp i mennesket blevet så voldsom, at den er lagt ud i to personer, der er hinandens fjender, men samtidig er de begge interesseret i en forsoning. Dostojevskijs oprindelige hensigt med Idioten udtrykker han således: ”Grundideen er den: at skildre et fuldkomment skønt og rent menneske”, hvilket blev til hovedpersonen fyrst Mysjkin, der har træk af Kristus. Dostojevskij kunne imidlertid ikke skildre Mysjkin uden at skabe en modsætning til ham i den sataniske og hensynsløse Ragózjin. Romanen er en gigantisk kamp mellem det gode og det onde personificeret i Mysjkin og Ragózjin.
I Tolstojs lange fortælling Herre og tjener (1898) kommer en rig købmand på en meget dramatisk slæderejse med sin tjener. De farer vild i en snestorm, men trods tjenerens advarsler fortsætter købmanden, fordi slæderejsens formål er en indbringende handel. Købmandens beslutning fører til en kamp i sneen på liv og død, og både han og tjeneren må revurdere deres syn på hinanden og på tilværelsen generelt. Tolstojs fortælling hører til det fineste i hans forfatterskab og rummer essensen af hans livssyn og udtryksmåde.

På kurset gennemgår vi de første dage Idioten og den sidste gang gælder det Herre og tjener, hvor vi også skal sammenligne de to forfatteres måder at skrive på.

Idioten læses i Jan Hansens oversættelse udgivet af Rosinante, og Herre og tjener i Ejnar Thomassens oversættelse, hvor vi bruger genudgivelsen på Bechs Forlag fra 2014. 

Deltagerne bedes selv anskaffe værkerne.

Programmet:

Søndag d. 21/1, kl. 15.00-17.15: Idioten
Mandag d. 22/1, kl. 10.00-12.15: Idioten
Tirsdag d. 23/1, Kl. 10.00-12.15: Herre og tjener 

N.B.: Bemærk at det om søndagen er med start kl. 15.00, mens det mandag og tirsdag er med start kl. 10.00.