FOF's bestyrelse

Ole Lerke formand
Annie Graae
Inge Høy Kristensen
Eva Vad
Charlotte Würtz
Tina Mågård
Pia Sørensen
Henning Kjærgaard
Lærerrepr. Lilly Julier