FOF's bestyrelse

Ole Lerke formand

Annie Graae 

Inge Høy Kristensen 

Eva Vad Charlotte Würtz 

Tina Mågård 

Pia Sørensen 

Henning Kjærgaard 

Lærerrepr. Lilly Julier