Højskoler

KirkehøjskoleI samarbejde med Søften og Foldby Menighedsråd. Tilmelding: Kirkekontoret, tlf. 8698 5144, foldby.sogn@km.dk, soeften.sogn@km.dk eller Lis Stidsen, tlf. 8698 7597, lkstidsen@gmail.com. Pris pr. foredrag, kr. 80,-. er incl. kaffe med rundstykke og let frokost.

Tema: Grundtvig og hvad deraf følger

Ove Korsgaard: Solskin for den sorte muld
Over Korsgaard fortæller om sin egen slægt igennem 150 år. Slægten stammer fra Mors og hørte til de grundtvigske. Vi hører om slægtens udvikling gennem landbokultur, højskolebevægelse og andelsbevægelse.
Lørdag 9:30-13:00. 16-9-17
Foldby Ældre-og Aktivitetscenter

Peter Lodberg: Hvad er danskernes syn på kristendommen? Og hvad har det med Grundtvig at gøre?
Ud fra et økumenisk grundsyn peger Peter Lodberg på det grundtvigske ”Mennesker først – kristen så”. Og spørger, om det ud fra vores nationale bevidsthed er blevet ”Dansker først – kristen så”?
Lørdag 9:30-13:00. 11-11-17
Søften-Foldby Sognegård

Tema: Sorg og glæde

Lone Vesterdal: Nedenom og hjem
Når vi rammes af tab, er det ofte som om livet går i sort, og det er mere end svært at se en vej videre frem. Men ser vi sorg og tab gennem troens briller, viser det sig, at sorgen er et landskab, hvor vejen også fører hjem, og at der på vejen er solidarisk følgeskab, perspektiv og nye indsigter.
Lørdag 9:30-13:00. 27-1-18
Søften-Foldby Sognegård

Jørgen Gleerup: Glæden, sorgen og lykken
Et causeri om menneskelivet i glæde og smerte. Egne erindringer og danske fortællinger i prosa og lyrik. En fortælling om nærvær og fravær, lykke og ulykke, om at få og om at miste, om himlens og jordens kærlighed. Programmet kædes sammen at en række sange til eget guitarakkompagnement samt fællessange.
Lørdag 9:30-13:00. 7-4-18
Søften-Foldby Sognegård