Højskoler

KirkehøjskoleI samarbejde med Søften og Foldby Menighedsråd.

Tilmelding: Kirkekontoret, tlf.8698 5144 tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00 samt på mail soeften.sogn@km.dk
Pris pr. foredrag, kr. 80,-. incl. kaffe med rundstykke og let frokost. Der betales ved indgangen.
Alle arrangementer foregår i Søften-Foldby Sognegård.
 
 
Tema efterår 2018: Er vi vor egen lykkes smed

Liselotte Wiemer: Lykkeland nu - længslen efter det perfekte liv og andre lykkedrømme i det 21. århundrede
Det perfekte liv er blevet et folkekrav, og andres sygdom og modgang er blot noget, vi læser om. Liselotte Wiemer undersøger vor tids drømme om lykke og sætter dem op mod andres forestillinger om det gode liv.
Lørdag 9:30-13:00 22-9-18
 
Anette Foged Schultz: At blive til i mødet med en anden
Undervejs i livet kan vi få brug for at redigere i det, andre har fortalt om os. Vi kan få hjælp til denne redigering i mødet med andre mennesker og i mødet med Gud og evangeliets grundfortælling.
Lørdag 9:30-13:00. 3-11-18

 
Tema forår 2019: Folkekirken før, nu og i fremtiden

Steen Skovsgaard: Grundlovens fader, Monrad. Et indblik i biskop D. G. Monrads liv og tanker
Monrad (1811-1887) var og er stadig en omstridt person. Mange vil huske ham som den politiker, der var medvirkende til, at Danmark tabte krigen i 1864. Men han var også grundlovens fader, da han lavede udkastet til grundloven af 1849. Steen Skovsgaard fortæller om Monrads liv og tanker.
Lørdag 9:30-13:00. 26-1-19
 
Kurt Ettrup Larsen: Stat og kirke i fremtidens Danmark
Forholdet mellem stat og kirke i Danmark har ofte været til debat. Skal staten fortsat favorisere et enkelt trossamfund (den evangelisk-lutherske). Kan folkekirken være tjent med at blive styret af et politisk valgt folketing og en minister.
Lørdag 9:30-13:00. 6-4-19