Tegnsprog

Tegnsprog, niveau 2, for lidt øvede

For kursister, som har haft tegnsprog på niveau 1 eller som har kendskab til tegnsprog svarende til dette niveau. Kursets mål og indhold: Tegnsprog som fremmedsprog. Selvstændig produktion af lidt sværere samtaler, aflæsning og historiefortælling. Gloseforråd på mere end 500 tegn trænes. Øvelser i grammatik, udvidet anvendelse af lokalisation ved sætningsopbygning og rolleskift. Deltagerne trænes i visuelle udtryksformer. Vejledning i læsning af tegnskrift. Let træning i betoning af verber.