Praktiske oplysninger

Kontortid
Se venligst under Kontortid.

Kontoret er lukket i skolernes ferier samt på helligdage. Se venligst ferieplanen.

Tilmelding og betaling.
Tilmeld dig på www.favrskov.fof.dk, pr. mail: info@favrskov.fof.dk eller ring på tlf. 8652 5402.

Ved tilmelding på hjemmesiden oplyses indbetalingskoden til netbank. Tilmelder du dig pr. mail eller tlf. modtager du en mail med indbetalingskoden til netbank.

Kursusgebyret skal være FOF i hænde senest 10 dage inden første undervisningsgang. Rykkergebyr: kr. 75,-.
Du skal være opmærksom på, at din plads på holdet først registreres, når vi har modtaget din betaling. Vi anbefaler derfor, at du betaler hurtigst muligt, så du ikke mister din reservation. Vi kan desværre ikke garantere din plads, hvis du først betaler ved betalingsfristens udløb.

Der udsendes normalt ikke yderligere oplysninger, så hvis du ikke hører videre, skal du møde som anført.

Framelding og tilbagebetaling
Framelding og tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 10 dage før holdets planlagte start. Herefter er tilmeldingen bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Ved tilbagebetaling fradrages et administrationsgebyr på kr. 50,-.

Særligt for foredrag, koncerter, kulturelle arrangementer, arrangementer med forplejning inkluderet og ture
Tilmeldingen er bindende, og der foretages ikke tilbagebetaling, uanset hvornår afbud gives.

Der undervises ikke i skolernes ferie.
Se venligst ferieplanen.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder.