FOF's sekretariat

Kontakt

Sekretariatet
Peder Skrams Gade 5, 1
1054 København K
Tlf.: 3314 2026
info@fof.dk

Sekretariatet skal kvalificere og implementere hovedbestyrelsens indsats for at udvikle FOF’s fællesskab og virksomhed. En anden vigtig opgave er at give rådgivning, sparring og/eller  uddannelse til FOF’s ledere, medarbejdere og bestyrelser. Derudover varetager sekretariatet FOF’s interesser i forhold til ministerier, Kommunernes Landsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, de andre aftenskoleforbund samt øvrige interessenter.


Nedenfor finder du en oversigt over sekretariatets medarbejdere og deres opgaver.


 
Otto Juhl Nielsen, Direktør
dir. 25 38 22 32 - ojn@fof.dk

Leder af sekretariatet.
  Tine Sahlgren, Souschef
dir. 22 76 61 69 - ts@fof.dk

Rådgivning og sparring om organisation, økonomi og personalespørgsmål.

Søren Hansen, Chefkonsulent
dir. 51 48 90 25 - sh@fof.dk

Rådgivning og sparring om kursusprogram, markedsføring, PR og presse.
  Henrik Andersson, It-chef
dir. 40 74 18 09 - ha@fof.dk

Rådgivning, sparring og opsætning af it, servere og netværk.

Nina Bak, Kommunikations- og HR-konsulent
dir. 40 11 42 42 - nb@fof.dk

Intern kommunikation, FOF-net og HR udvikling.
  Morten Rubæk Christensen - hands on konsulent i digital markedsføring, Sjælland
dir. 21 26 78 34 - mrc@fof.dk

Rådgivning og sparring om digital markedsføring (Sjælland)

   
Bettina Byskov-Eriksen - hands on konsulent i HR og underviserudvikling, Jylland/Fyn 
dir: 21 26 69 25 - bbe@fof.dk

Rådgivning og sparring om HR og underviserudvikling (Jylland og Fyn)

Helle Dannemand, Kontorassistent
dir. 30 36 64 36 - hdl@fof.dk

Reception og adressedatabase, tilmelding til FOF-net og bestilling af markedsføringsartikler.

Cecilie Vejen Eriksen, Økonomi- og Analysekonsulent
dir. 29 29 81 85 - cve@fof.dk

Rådgivning og sparring om brug af Cognos Analytics, kvantitative og kvalitative analyser, rapporter og dokumentation.

  Anne Frimand, It-konsulent
dir. 51 48 90 26 - af@fof.dk

Rådgivning, sparring og teknisk hjælp til IT og hjemmesiden.
  Henrik Hansen, It-konsulent
dir. 40 12 80 86 - hkh@fof.dk

EPOffice

Nina Aizen Kongshaug, HR-udviklingskonsulent
dir. 31 32 17 36 - nk@fof.dk

Sparring om udviklings- og uddannelsesmæssige tiltag for undervisere.

 

Susanne Koren, Jurist og organisationskonsulent
dir. 51 48 90 29 - sk@fof.dk

Træffes bedst mandag og tirsdag 11-16, onsdag 11-14 og evt. fredag 9-11

Rådgivning og sparring om folkeoplysningsloven, vedtægter og andre juridiske spørgsmål.

  Kathrine Kristensen - hands on konsulent i digital markedsføring, Jylland/Fyn
dir. 21 26 74 09 - kk@fof.dk

Rådgivning og sparring om digital markedsføring (Jylland og Fyn)
 

Kristian Nørgaard
dir. 29 77 76 21 - krn@fof.dk

Rådgivning og sparring om SEO og kommunikation på hjemmesiden.

  Anne-Nora Stensig, Kommunikationskonsulent 
dir. 51 48 90 24 - ans@fof.dk

Udvikling, layout og kommunikation på hjemmesiden, nyhedsmails og rådgivning om sociale medier.