Personligudvikling - livsstil

Studiehjælp

Bliv bevidst om DINE studievaner og hvordan DU bedst indlærer fagligt stof på din uddannelse.

Få indsigt i, hvordan du skaber de bedste forudsætninger for din indlæring.

Målet er, at du opnår større indsigt i, hvordan du kan forbedre dine muligheder for at indlære nyt fagligt stof.

Metode:

1. Gennem bevidstgørelse af dit kendskab til dine nuværende anvendte indlæringsmetoder, eventuelle blokeringer og studievilkår.

2. Opnå indsigt i, hvad der påvirker dine nuværende studieevner og studievilkår.

3. Foretag valg, der forbedrer dine indlæringsmuligheder og studievaner.

Afgrænsningen er, at indholdet i kurset er på DIG, og hvad du kan vælge at gøre for at udvikle dine læringsvilkår. Fokus er på forbedring af dine personlige forudsætninger for indlæring, og hvordan du hjemme eller sammen med medstuderende/-elever gennemfører udviklende indlæringsprocesser.