Friluftsliv

Duelighedsbevis

NU MED DATOER FOR EFTERÅRET 2015!

Teoretisk grundkursus i søsikkerhed og navigation.

Der kræves ingen forkundskaber for at følge kurset. Kurset omfatter bl.a. søvejsregler, søkort, kompas, farvandsafmærkning, kurssætning, stedbestemmelse, instrumenter, brandteori og - praktik samt grundlæggende sømandsskab. Udover kursusgebyret er der udgifter til bøger, søkort mv. (ca. kr. 650,-) samt evt. prøvegebyr, som afregnes direkte med underviseren. Kurset kan afsluttes med prøve til teoretisk del af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve i sejlads.