Gravid

Fødselsforberedelse

Målet er, at du skal føle dig tryg og sikker på dine egne evner under graviditeten og i fødselsforløbet. Du skal føle styrke og stolthed over den proces du gennemgår!

Forløbet er på 7 dobbeltlektioner og 2 trippel-lektioner, og starter tidligt i graviditeten, helst omkring 14. graviditetsuge. Derved bliver både mor og barn rigtig godt forberedt til fødslen. Gennem forløbet opbygges en god forståelse både for den fysiske, psykiske og sansemæssige udvikling i graviditeten og frem til fødslen! I undervisningen er der, udover teorien, også indlagt små øvelser og sjov træning f. eks. om at skabe bevidst forbindelse til barnet. Der vil løbende være mulighed for diskussion og erfaringsudveksling. Du vil gennem kurset få en dyb forståelse for den udvikling og forandring der sker med dig selv og dit barn. Selve fødselsprocessen – og hvordan du mestrer den – berøres løbende under kurset og afsluttes med intensiv undervisning sidst i kurset.  

Du kan forvente, at du bliver i stand til at foretage fornuftige valg i forbindelse med fødslen, fordi du bliver informeret om fordele, ulemper og konsekvenser ved de forskellige tilbud du møder i sundhedsvæsenet. Faderen eller en anden ledsager må meget gerne deltage i lektionerne omkring fødslen.   

                               
Undervisningen varetages af Jordemoder og BabyGym-instruktør Anette Abildgaard Larsen. Næsten 30 års erfaring indenfor jordemoderfaget. Har 5 børn i alderen 20-37 år. De 3 yngste er født hjemme.

1. Lektion (dobbeltlektion) i 14-16 graviditetsuge. Fokus på udvikling frem til nu og, scanninger, udvikling frem til næste møde. Forandringer i krop og følelser, tanker om ansvar og egne evner. Kost, motion og livsstil i øvrigt. ”Graviditetsgener”

2. Lektion (dobbelt) i 18-20 uger. Stadig fysisk og psykisk udvikling, både mor og barn, mærke liv, opbygge og styrke båndet mellem mor og barn – teknikker hertil. Tøj til mor.

3. 22-24 uger(trippellektion!). Kropsfornemmelse, stadig udvikling, diskussion om de forskellige fora på nettet! Hvor søger jeg kvalificeret rådgivning og hjælp? Orlov, valg af fødested.

4. 26-28 uger. Fortsat udvikling, øvelser, barnets reflekser. For tidlig fødsel berøres her. ”Graviditetsgener”

5. 30-32 uger. Fortsat udvikling, forberedelse til fødslen, søvn og hvile. Amning, kost til mor.

6. 34-36 uger (trippellektion!). Fortsat udvikling, forberedelse til fødslen, øvelser. Fader’s eller ledsagers rolle ved fødslen. Veer, vandafgang, smertehåndtering!, Smertelindring, bevægelse i fødslen m.m. Intro til BabyGym. Kolik og andre forstyrrelser.

7. 38-40 uger. Opsamling omkring fødslen. ”Over tiden” Mødregrupper, netværk.

8. 44-46 uger – dvs 4-6 uger efter fødslen. Gennemgang af fødselsforløb, trivsel i familien, ammeproblemer.  Rutiner i hverdagen

9. 8-10 uger efter fødslen. Opsamling og erfaringsudveksling. Babymad.