SEJLERLIV

Navigation

NAVIGATION - til duelighedsprøven.
Rigtig lært navigation er grundlaget for al sikker sejlads. Så enkelt er det!

FOF vil med sine kurser i navigation hjælpe alle lystsejlere til at kunne færdes sikkert til søs, og kurset gennemgår det pensum, som er nødvendigt for at kunne aflægge den teoretiske del til "duelighedsprøven for lystsejlere".
Der undervises i søvejsregler, kort, kompas, farvandsafmærkninger, sikkerhed til søs og brandbekæmpelse.
Deltagerne må være forberedt på noget hjemmearbejde, da man efter endt undervisning kan aflægge prøve. Der må også påregnes udgifter til materialer (kort, bøger, lineal m.v.)