SPROG

Fransk

FRANSK SPROG hos FOF Frederikssund.

FOFs sprogundervisning bygger primært på det talte sprog. Det skal fra begyndelsen være nemt at komme i gang, og man skal som kursist hele tiden føle, at man kommer videre. Intet sprog er let at tilegne sig, så derfor kræver sprogundervisning en personlig indsats fra gang til gang - men det giver pote. Indsatsen omkring grammatik vil vokse, jo højere op man kommer på niveau. Se FOFs inddeling og vejledning til et relevant niveau i vores niveaubeskrivelser.

FOF Frederikssund tilbyder franskundervisning gående fra det helt elementære begyndertrin og op til det ret avancerede. Derfor er der hos FOF gode muligheder for at finde et passende niveau.