Bestyrelsen

FOF-FREDERIKSSUND er en godkendt folkeoplysende forening med flg. generalforsamlingsvalgt bestyrelse:

Søren Holmgaard - 23 69 80 68 - formand
Hanne Christiansen - 51 62 18 82 - næstformand
Liss Holm - 25 73 09 47
Maria Pedersen - 47 31 00 31
Lisbeth Holmgaard - 23 46 96 97
Skolelederen er sekretær for bestyrelsen.
Ekstern revision: FRR Lars Jeppesen, 3600 Frederikssund