Sponsorater

SPONSORATER.

FOFs vedtægter åbner mulighed for at aftenskolen kan indgå samarbejdsaftaler med folkeoplysende foreninger og kulturelle organisationer. FOF er derfor interesseret i at finde en eller flere samarbejdspartnere, hvor FOF med et sponsorat kan få markedsført, understøttet og fremmet den folkeoplysende idé, som er aftenskolens. 

Hvis dette har interesse, så skriv til FOFs bestyrelse: fof@youmail.dk inden udgangen af oktober.