Nye hold og nye lærere

NYE HOLD.

I maj måned går FOF i gang med planlægningen af kurser til den næste sæson. Det er meget vigtigt at have et bredt og varieret udvalg af hold og en kvalificeret undervisning, sådan at vi fortsat kan være Danmarks største oplysningsforbund. Vi arbejder derfor hele tiden på at have et alsidigt og spændende program, men måske mangler der et emne eller et område. Hvis du kan hjælpe os med at oplyse om endnu ikke oprettede hold, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os:fof@youmail.dk Oprettes det foreslåede hold vil du få en friplads.

 NYE LÆRERE.

FOF gør meget ud af at have en velkvalificeret stab af lærere, men vi skal af og til have lærere til nye fag eller ved udvidelse af de eksisterende. Hvis du kunne tænke dig at blive en af vore undervisere, hører vi meget gerne fra dig. 

Vi vil gerne have lærere til flg. fag/områder: 

Sprog.

Motion/bevægelse. 

Mad.

Musik. 

ELLER

Har du et forslag til et fag, som du kunne tænke dig at vi opretter, fordi du selv brænder for det og gerne vil undervise i, så skal du være meget velkommen til at skrive til: fof@youmail.dk