Praktiske oplysninger

FOF-FREDERIKSSUND,
Sydkajen 59
3600 Frederikssund

CVR: 23 79 39 11
Bank: 3409 - 0004209982

Skoleleder: Jens Jørgen Andersen
Formand: Søren Holmgaard

Kontor:

Sydkajen 59, 3600 Frederikssund.
Tlf.: 20 72 44 53 Der er kontortid alle hverdage i dagtimerne, så du kan (næsten) altid komme i kontakt med os.
Tilmelding og mail til: fof@youmail.dk

PENSIONISTRABAT: FOF´s bestyrelsen har besluttet igen i 2016/17 at give 15% rabat uden begrænsning på deltagerbetalingen til alle førtids- og folkepensionister med bopæl i Frederikssund kommune. Rabatten gælder kun til eet hold i sæsonen fra august 2016 til juni 2017 (dog ikke foredrag og ture). For at opnå rabat, skal deltagergebyret være betalt FØR kursusstart.

TILMELDING:

1) Du kan finde dit hold her på hjemmesiden og foretage "tilmelding"

2) Du kan sende en mail til FOF: fof@youmail.dk med oplysning om hold nr/fag + navn, adresse og tlf/mobil.

3) Du kan i dagtimerne ringe til kontoret: 20 72 44 53.

BETALING FOR KURSUS

Normalt udsender FOF efter din tilmelding en automatisk udskrevet mail, som indeholder alle oplysninger om betalingsmuligheder (netbank, overførsel, indbetalingskort). Er der ikke opgivet en gyldig mailadresse, vil der blive fremsendt et girokort.

Betaling kan også ske ved en overførsel til FOFs girokonto: 3409-0004209982 med angivelse af holdnummer eller FOF-ID.

Betaling skal ske før kursusstart.