Kursusoversigt

Kursusoversigt

Bagning

Kursusoversigt

Foredrag

Kursusoversigt

mensendieck

Kursusoversigt

Instrumentalundervisning

Forsøgsprojekt, startet oktober 2018. Projektet fortsættes i 2019 og evalueres derefter. Det gennemføres efter reglerne for instrumentalundervisning med op til 7 deltagere på holdene. Projektmidlerne er brugtmomkring 1.9.2019, men FOF's bestyrelse har besluttet at finansiere projektet 2019 ud, så tilbuddet er konkurrencedygtigt, da prisen ikk estiger i år.. Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen på de enkelte hold aftales mellem lærer og deltagere. Der må påregnes en mindre udgift til noder.
Kursusoversigt

Madlavning

Kursusoversigt

natur

Kursusoversigt

samfund

Kursusoversigt

sind og psyke

Kursusoversigt

Sprog

Kursusoversigt

EDB og kontorfag

Kursusoversigt

Krop og bevægelse

Kursusoversigt

Kreative fag

Kursusoversigt

Musik/kor