Instrumentalundervisning

Forsøgsprojekt, startet oktober 2018. Projektet fortsættes i 2019 og evalueres derefter. Det gennemføres efter reglerne for instrumentalundervisning med op til 7 deltagere på holdene.
Projektmidlerne er brugtmomkring 1.9.2019, men FOF's bestyrelse har besluttet at finansiere projektet 2019 ud, så tilbuddet er konkurrencedygtigt, da prisen ikk estiger i år..
Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen på de enkelte hold aftales mellem lærer og deltagere. Der må påregnes en mindre udgift til noder.