Instrumentalundervisning

Forsøgsprojekt, startet oktober 2018. Projektet fortsættes i 2019 og evalueres derefter. Det gen-nemføres efter reglerne for instrumentalundervis-ning med op til 7 deltagere på holdene.
Undervisningen er foreløbig planlagt indtil påsken 2019, men forventes fortsat på nye hold.
Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen på de enkelte hold aftales mellem lærer og delta-gere. Der må påregnes en mindre udgift til noder.