Foredrag

Fredagshøjskolen

18.1.2019

Tidl. Seminarielektor Jørn Buch: Versaillesfreden – Drøm og diktat.

 1.Verdenskrig kom til at danne skel mellem de såkaldte ”gode gamle dage” og den forvirrede og komplekse Mellemkrigstid med mange nye stater, som fik store økonomiske og sociale problemer. Versailles-freden pålagde bl.a. Tyskland enorme krigsskadeserstatninger, men var også med til at sikre mere retfærdige grænser i det nye Europa, da mange af de nye grænser blev trukket ud fra det nye princip om nationernes selvbestemmelsesret. Men det blev ikke alle grænser, som var så moderne, hvad der skulle give store problemer. Danmark havde været neutral under 1.Verdenskrig, men med Versailles-freden gik drømmen om en Genforening med dele af Sønderjylland i opfyldelse med folkeafstemningen i 1920.

Foredraget vil gøre rede for baggrunden for Versailles-freden og dens indhold, ligesom der vil blive diskuteret dens konsekvenser for udviklingen i Mellemkrigstiden og dermed for udbruddet af 2.Verdenskrig kun 20 år efter Versailles-fredens ikrafttræden.

  

25.1.2019 Tidl. højskoleforstamder, medlem af etisk råd m.m.m. Annemarie Morris: Det sårbare menneske

 Foredraget handler om de urgamle grundvilkår for menneskelig eksistens, som i det offentlige rum i det moderne samfund ofte overses eller direkte fortrænges. Hvilke konsekvenser har det, når vi har vores fokus på succes og individ i højere grad end på sårbarhed og fællesskab? Hvordan forholder vi os som mennesker til andres og egen lidelse samtidig med at vi bevarer glæden over livets gave og mangfoldighed?

  Aflyst på grund af sygdom. Afholdes i stedet den 22. marts


8.2.2019:

Allan Spangsberg Nielsem: Trumpismen -

Den nye verdensorden under Trump?

 Hvordan kunne en så åbenlyst ukorrekt, åbenlyst ukvalificeret og ny ”amatør”politiker overhovedet vinde valget i Verdens stærkeste land og eneste supermagt?

Svaret på det spørgsmål er stadigvæk ikke helt besvaret, men det er interessant at gå i dybden med bde det amerikanske samfund og det politiske system, som synes at være mere polariseret end nogensinde!  Udefra ser det ud til, at USA - både ved at vælge at holde sig udenfor internationale aftaler som inden for miljø og handel, men også ved, at andre lande vokser betydeligt i økonomisk betydning - er på vej til at miste sin supermagtstatus. Men hvad betyder det for Danmark og resten af Verden? Skal vi til at kigge mod Kina eller Rusland, og er Tyskland og EU så vores redning – eller hvad med Storbritannien, der er på vej til at forlade sammenholdet i Europa?

  

22.2.2019 - for deltagere fra efteråret 2018:  Aflyst p.g.a. sygdom. Ny dato endnu ikke aftalt.

Steen Hannestad: Stephen Hawkings forunderlige liv og arbejde.

 Stephen Hawking er født i Oxford i England i 1942. Han blev kort tid efter sin 21 års fødselsdag diagnosticeret med en uspecificeret uhelbredelig sygdom, som senere blev identificeret som den nervesvækkende sygdom Amyotrofisk lateral sklerose, ALS.

 Sygdommen gjorde ham ude af stand til at bruge kroppen, så han måtte sidde i kørestol. Læger skønnede dengang, at han ikke havde mere end få år igen, men Stephen Hawking trodsede lægevidenskaben og levede yderligere 55 år.

 

Stephen Hawking er især kendt for sin forskning i sorte huller - fascinerende og ekstremt kompakte objekter, der er blevet presset så meget sammen af tyngdekraften, at de ingenting fylder. Tæt på et sort hul er tyngdekraften så stærk, at selv lyset ikke kan slippe væk. Hawking har imidlertid været med til at vise, at ‘noget’ godt kan slippe væk fra sorte hullers voldsomme tyngdekraft - dette 'noget' bærer i dag hans navn og er kendt som Hawkingstråling.

 

Stephen Hawking døde i sit hjem i Cambridge, England, i de tidligste timer af den 14. marts 2018.

Medier verden over bragte deres hyldest til stjernen i teoretisk fysik og kosmologi, som på trods af sin invaliderende sygdom har formået at efterlade sig et væsentligt aftryk - både forskningsmæssigt og populærvidenskabeligt.

 

Steen Hannestad er ansat som professor i teoretisk astrofysik ved Aarhus Universitet. Han er blandt de mest citerede forskere inden for partikelfysik og kosmologi i Norden og har vundet adskillige priser for sin forskning. Han er en meget aktiv formidler af forskning i kosmologi, astronomi og partikelfysik - på en letforståelig og spændende måde.

En mere indsigtsfuld foredragsholder om Stephen Hawking og hans arbejde er svær at få øje på

 1.3.2019 Johnny Harboe og Jacob Høvsgaard: Dannebrog

 I år fejrer Dannebrog 800 års fødselsdag. Dette fejrer fortællerduoen Høvsgaard og Harboe med at invitere til fortælleaften.

Gennem otte spændende fortællinger belyses Dannebrogs betydning for den danske folkesjæl igennem de 800 år, der er gået, siden flaget ifølge myten faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i år 1219.

Fortællingerne vil bringe publikum vidt omkring. I krig, til jul, på ferie, på havet og til landskamp; Dannebrog har været allestedsnærværende i al den tid danskerne har kaldt sig for danske. Af samme grund klinger spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk, med i alle fortællingerne.

Fortællingerne er fiktive, men vil være baseret på virkelige begivenheder.

 

 15.3.2019

Siegfried Matlok: Dansk-tysk  fortid-nutid-fremtid

 Det dansk-tyske forhold har i de sidste 150 år aldrig været bedre end i dag – og det gælder ikke mindst i det tidligere omkæmpede grænseland..

Mange siger allerede i dag: „Peace in our time.“

Men netop de dramatiske begivenheder i 2015 med Grœkenland og med flygtninge-krisen viser at Tysklands rolle har forandret sig afgørende i de 25 år siden genforeningen. Hvad kan vi forvente af vores store nabo, kan Berlin klare de enorme udfordringer – udadtil; men sandelig også indadtil?

Under overskriften „Dansk-tysk: fortid, nutid og fremtid“ analyserer fhv. chefredaktør Siegfried Matlok de dansk-tyske-europæiske spørgsmål og aktuelle udfordringer som Putin / Erdogan / Trump og Brexit/Europa.

Matlok har en særlig baggrund som tidligere chefredaktør for dagbladet Der Nordschleswiger i Aabenraa og som tidligere leder af Det tyske Sekretariat ved Regering og Folketing i København. Nu arbejder han som politisk kommentar og har på DK4 sin egen tv-serie med titlen „Dansk-tysk med Matlok“.

For sin dansk-tyske indsats/indsigt er han blevet hædret fra begge lande, og i november 2015 fik han af Dronningen på Christiansborg overrakt Ebbe Muncks Hæderspris.

En højst usædvanlig hædring fra en tidligere dansk modstandskœmpers fond til en tysker i Danmark!

 

22.3.2019   ( i stedet for 25.1.) Tidl. højskoleforstamder, medlem af etisk råd m.m.m. Annemarie Morris: Det sårbare menneske

 Foredraget handler om de urgamle grundvilkår for menneskelig eksistens, som i det offentlige rum i det moderne samfund ofte overses eller direkte fortrænges. Hvilke konsekvenser har det, når vi har vores fokus på succes og individ i højere grad end på sårbarhed og fællesskab? Hvordan forholder vi os som mennesker til andres og egen lidelse samtidig med at vi bevarer glæden over livets gave og mangfoldighed?

NB sted aftales snarest.


 29.3.2019:Jan Petersen, Danfoss:

 Danfoss -  fra én mands ide til en verdensomspændende virksomhed

 Danfoss udvikler fremtidens teknologier og løsninger – i dag. Danfoss spiller en aktiv rolle i forhold til de vigtigste vækstagendaer i en verden i konstant forandring: infrastruktur, fødevarer, energi og klima er fokusområderne for virksomheden.

Det hele begyndte på en gård i den lille landsby – Elsmark. Her blev Mads Clausen født i 1905 som søn af en landmand. I 1933 grundlægger Mads virksomheden ”Dansk Køleautomatik og Apparat-Fabrik” i sit drengeværelse på forældrenes gård.

I dag er Danfoss verdensførende med over 27.000 medarbejdere og med kunder i mere end 100 lande.

Historien om Danfoss fortælles af Jan Petersen, som igennem 32 år har oplevet og deltaget i Danfoss’ udvikling. Jan har arbejdet med marketing og salg igennem alle årene, har rejst Asien tyndt og boet tre år i USA, hvorigennem han har tilegnet sig en bred forståelse for Danfoss’ markeder. I de sidste 7 år har han været ansvarlig for Danfoss’ besøgsfunktion, hvor han årligt byder 5.000 gæster velkommen på Danfoss og fortæller om Danfoss i dag og om Danfoss’ historie.

 

5. 4. 2019 tur til Danfoss  NB Dato rettet til 3. maj 

 Universe Science Park

Universe er en naturvidenskabelig oplevelsespark, hvor børn og voksne leger sig til viden om naturvidenskab og teknologi.

Universe blev åbnet i 2005 – på 100 års dagen for Mads Clausens fødsel – af Jørgen Mads Clausen. Parkens vartegn er den blå kube som Jørgen købte på World EXPO udstilling i Hannover i 2000.

Ud over at de besøgende får en oplevelse og indføring i naturvidenskab, er parken også et sandt blomsterparadis skabt af tidligere Dronning Ingrids chefgartner i Gråsten. 

Danfoss Museum

Som en del af Universe kan du opleve fortællingen om hvordan en af Danmarks største industrivirksomheder er blevet til. Mads Clausens fødegård – hvor han grundlagde Danfoss i 1933 – er i dag et museum. Danfoss Museum er en del af Universe og kan dermed opleves under besøget i Universe. Museet har været igennem en gennemgribende renovering i 2018 og giver i dag de besøgende en enestående oplevelse og indlevelse af Danfoss - fra én mands ide til en verdensomspændende virksomhed.

 

  

 

Holdoversigt
Start Sted Underviser   Pris
fre 18-01-19 13:00
Bispen
14 lekt.
Kr. 725
fre 18-01-19 10:00
Bispen
14 lekt.
Kr. 725