Foredrag

Fredagshøjskolen

Fredagshøjskolen - hold 165801 (10-12) og 165802 13-15)

"Månen", Haderslev bibliotek på følgende datoer:

23.9 2016: Dansk Industri i 150 år.

Danmarks industri i 150 år illustreret ved udviklingen i Horsens v/ John Juhler Hansen Danmarks Industrimuseum.

 

John Juhler Hansen har siden 1985 arbejdet med bygningen af den gamle Lillebæltsbro 1925-1935; både med udstillinger, artikler og foredrag om Lillebæltsbroen.

Siden 2006 har han haft tre større forskningsprojekter på Industrimuseet

I 2006 bog og udstilling ved 100-året for elektrificeringen af Horsens og opland.

I 2007 bog og udstilling ved maskinfabrikken Møller & Jochumsens 150-års jubilæum (1857-2007) og i 2012 bog og udstilling om Horsens tobaksindustri 1688-2000.

John Juhler Hansen vil i foredraget fortælle om Horsens industrialisering gennem de sidste 150 års set gennem byens industrivirksomheder.


30.9.2016: Rene Rasmussen: Tyskland på Luthers tid.

Foredraget vil belyse de samfundsmæssige og politiske forhold i Luthers tid og den betydning, de havde for udbredelsen af protestantismen.
Foredraget vil dermed give deltagerne en dybere forståelse af de forhold, som førte til reformationen


14.10.2016: Bustur til Horsens

Turen går til Horsens med besøg i Horsens Statsfængsel og Dannmarks Industrimuseum.

Afgang fra Haderslev kl.09.30, hjemkomst kl. ca. 18.00. Afgangs- og hjemkomststed meddeles senere,


4.11.2016

Lennart Madsen: Haderslev i gamle dage.  

Haderslev i middelalder og renæssance v/ museumsinspektør Lennart Madsen

I den nye bog om de danske byer i middelalderen optræder Haderslev et stort antal gange - det var en af datidens betydningsfulde købstæder i det danske rige. Byen blev grundlagt i midten af 1100-tallet som en mindre handelsplads i bunden af den lange fjord, og voksede i løbet af middelalderen op til at blive en af de største byer i hertugdømmet Slesvig. Der blev oprettet forskellige institutioner som borg, kloster og spedalskhedshospital, og Haderslev fik i 1266 et kollegiatkapitel ved Vor Frue Kirke – det ene af kun to i hele Skandinavien.

Netop placeringen i et hertugdømme og kapitlet ved Vor Frue kirke fik afgørende betydning for byens absolutte storhedstid, der faldt i 1500-tallet. Den blev centrum for Reformationen i hertugdømmet og til dels også i Danmark, og her indrettede hertug Hans den Ældre hovedslottet for sin andel af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Haderslev var både et gejstligt og et verdsligt center.

Foredraget vil skildre byens opståen og udvikling igennem middelalderen. Der vil blive lagt vægt på udviklingen af gadenet, forbindelsesruter, bebyggelse og institutioner igennem århundrederne, og byens historie vil blive fulgt helt frem til 1627, hvor Christian 4.s mislykkede engagement i 30-årskrigen satte en brat stopper for byens udvikling igennem det meste af 1600-tallet.


18.11.2016

Professor Eberhardt Harbsmeier: Martin Luthers menneskesyn og reformationens betydning for Danmark og dansk identitet.

Luthers menneskesyn og ikke kun hans gudsopfattelse er grundlæggende forskellig fra middelalderens. Foredraget vil redegøre for Luthers menneskesyn og opgør med middelalderens syn på mennesket – og så gøre rede for, hvad det betyder for dansk identitet og selvforståelse, at Danmark er præget af lutherdommen. Det gælder både for kirken og samfundet, at Luther har sat dybe spor og præget dansk kultur og selvforståelse.

25.11.2016

Jeannet Ulrikkeholm: Jeppe Aakjærs sange, novellesamlingen Vadmelsfolk og selvbiografierne:Fra min Bitte-Tid, Drengeaar og Knøseaar, Før det dages og Efterladte erindringer.

I løbet af dette foredrag fortæller Jeannet Ulrikkeholm om Jeppe Aakjær og synger nogle af hans sange. Publikum er med på fællessange. Der fortælles også om nogle af de komponister, der har lavet melodier til Jeppe Aakjærs digte. På programmet er fx: Stille, hjerte, sol går ned, Den gule lupin, Pigen på diget, Jens Vejmand og Anna var i Anders kær. Der gennemgås også udvalgte sange, der er skrevet på jysk dialekt.

Vadmelsfolk består af fortællinger, der er udgivet i 1900. Gården og husmandsstedet er universets centrum. Der er fornærede bønder, gæve bondekoner, segnefærdige hyrdedrenge, unge piger, der må gifte sig med gamle, grimme mænd. Det er jysk, når det er bedst.

Hvem var han egentlig denne jyske fortæller, samfundsdebattør og digter? Og hvilken politisk betydning fik hans værker? Og hvad forbandt Jeppe Aakjær og Carl Nielsen?

9.12.2016

Lene Kohlhoff Rasmussen: Min rejse ad Silkevejen – fra Beijing til Istanbul

Beskrivelse af en 8 måneders rejse på egen hånd ad den gamle silkevej i fodsporene af svundne tiders handels- og opdagelsesrejsende. Om at rejse på egen hånd gennem de krigshærgede stater Afghanistan og Irak og om at bo hos nomadefamilier og bjergbønder  i Kina, Centralasien og Iran og møde en umådelig gæstfrihed. Et møde en barsk natur og de mennesker, der bor der  og med en fantastisk spændende kultur, arkitektur og historie. Foredraget er rigt illustreret med lysbilleder.  

 

 

 

 

Holdoversigt
Start Sted Underviser Lektioner Pris
fre 23-09-16 10:00
Bispen
12 lekt.
Kr. 695
fre 23-09-16 13:00
Bispen
12 lekt.
Kr. 695