sind og psyke

coaching

Ønsker du mere ro og overblik i hverdagen eller mere indhold og overskud - så starter forandringen hos dig!

På dette kursus får du en større forståelse for, hvilke tankemønstre der hæmmer dig, og hvilke der støtter dig i din stræben efter at forbedre dit liv. Du lærer at sætte handling bag dine ønsker og prioriteter, øver dig i at se muligheder frem for begrænsninger og i at styre dit liv med udgangspunkt i dine egne værdier.

Vi arbejder med forskellige coachredskaber, som efterfølgende kan tages med hjem og bruges igen på hverdagens nye udfordringer.