Kursusoversigt

Kursusoversigt

Bagning

Kursusoversigt

Foredrag

Kursusoversigt

Instrumentalundervisning

Forsøgsprojekt, startet oktober 2018. Projektet fortsættes i 2019 og evalueres derefter. Det gen-nemføres efter reglerne for instrumentalundervis-ning med op til 7 deltagere på holdene. Undervisningen er foreløbig planlagt indtil påsken 2019, men forventes fortsat på nye hold. Den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen på de enkelte hold aftales mellem lærer og delta-gere. Der må påregnes en mindre udgift til noder.
Kursusoversigt

Madlavning

Kursusoversigt

natur

Kursusoversigt

samfund

Kursusoversigt

sind og psyke

Kursusoversigt

Sprog

Kursusoversigt

EDB og kontorfag

Kursusoversigt

Krop og bevægelse

Kursusoversigt

Kreative fag

Kursusoversigt

Musik/kor