Sidstehjælp

Sidstehjælp

Førstehjælp kender de fleste af os. Men hvordan forholder det sig, når det handler om hjælp ved livets afslutning?

Undersøgelser viser, at vi danskere helst ikke vil tænke på alvorlig sygdom og død. Og vi vil allerhelst slet ikke beskæftige os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores allernærmeste. 
Derfor er det er meget svært at få erfaringer omkring livets afslutning, fordi det på mange måder er skubbet langt væk fra os. Vi kender mest døden fra film og tv, og det er måske ikke der, vi kan hente de mest virkelighedsnære skildringer.  

Kurset vil give svar på og ikke mindst mulighed for at diskutere nogle af mange spørgsmål, der er forbundet med den sidste tid:
- ønsker for den sidste tid
- hvad kan jeg træffe beslutning om på forhånd
- juridiske emner (digital arv, overblik over pensions / forsikringsforhold, testamenter)
- eksistentielle og åndelige emner

Vi kommer også omkring emner som fuldmagter, reglerne omkring plejeorloven sl § 119, begravelseshjælp, skifterettens arbejde og støttende tilbud til de pårørende 

Oplægsholdere:
Tine Jørgensen , socialrådgiver Anker Fjord Hospice
Herdis Hansen, Hospicechef Anker Fjord Hospice