Personlig udvikling og livsstil

Kend din hjerne og tal som en vinder

Kend din hjerne og tal som en vinder!

Dette kursus er for dig, som gerne vil arbejde med mennesker, booste dine jobmuligheder, dit forhold eller din karriere, ved at få den ultimative gensidige indflydelse i enhver kommunikation.

Når du forstår de relevante neuropsykologiske detaljer og mestrer de assertive kommunikationsredskaber, vil du have bevidsthed om, hvad der er vigtigt for psyken, og hvordan man får sit perspektiv kommunikeret ud, på en selvsikker, tryg og indflydelsesrig måde.

Det giver dig 3 store fordele! Du vil få evnerne til at hjælpe dig selv eller andre:

  1. Til at blive mere klar over hvem man er, og hvad der er vigtigt for én selv. Det betyder, at man vil kunne målrette sine handlinger i den retning, som giver mest værdi i længden samt afvige og afhjælpe stress.
  2. Til en position, hvor man føler sig tryg og selvsikker, og ikke behøver den samme konstante bekræftelse fra andre. Det skaber psykisk robusthed og identitetsudvikling.
  3. Til at præstere bedre til jobsamtaler, sociale relationer og interaktioner samt få sin mening igennem uden at virke overlegen eller underdanig, men i stedet hvilende i sig selv!

Kurset giver derudover:
§   Kursusbevis til dit CV, hvor der er fokus på kommunikation samt relevant kognitiv-, adfærds- og neuropsykologi.

§   Merit til jobkonsulentuddannelsen. Kontakt dem og hør nærmere om meritten, hvis det har interesse, tlf. 2760 9774.