Personlig udvikling og livsstil

Skriveskole

Har du en forfatter i maven? 

- Eller ønsker du bare at blive bedre til at læse og skrive skønlitterære tekster? 

I samarbejde med Herning Bibliotekerne udbyder FOF Herning et kursusforløb henvendt til skrivende, der har ambitioner om udgivelse eller ønsker at blive mere bevidst om egen skrivepraksis. 

De enkelte sessioner vil bestå af tematiske oplæg fra underviser, styret fælleslæsning af både eksemplariske og egenproducerede tekster - og så skal der selvfølgelig skrives. Hjemmearbejde kan forekomme.

Læsningen af egenproducerede tekster vægtes højt, vi kommer både til at tale om tekstens overordnede plan – om genre, tematik, komposition, handling – og om det nære – metaforer og billedsprog, sætningskonstruktioner, rytme og ordvalg. Hvad end det er prosa eller poesi.

Der skal være tid og rum til at fortabe sig i detaljen, og håbet er, at skabe et miljø, hvor folk føler sig trygge og har lyst til at sige, hvad de tænker. Ambitionsniveauet skal være højt, og kritikken er nødt til at være ærlig, men det højeste ønske er, at man går hjem med nye ideer og lyst til at arbejde videre. 

Undervisningen foregår på Biblioteket i Herning en aften om ugen fra kl. 18 - 21 i 10 uger, hver session varer tre timer. I løbet af undervisningen vil der være en pause, hvor du kan spise din medbragte mad eller købe en sandwich i bibliotekets café.