Sprog

Engelsk 5

Du har tidligere deltaget i engelskundervisning i ca. 4 sæsoner. Vi skal læse en bog på engelsk og efterfølgende drøfte og arbejde med bogen. Endvidere arbejdes der med grammatik og konversation.

Materialeudgifter er ikke medregnet i kursusprisen, men afregnes direkte med underviseren.