De europæiske kongehuse

De europæiske kongehuse

 

Europa har 10 tilbageværende monarkier. De udgør en væsentlig samfundsinstitution og repræsenterer hundredevis af års historie, samtidig med at kongefamilierne er yderst moderne.

Med denne foredragsrække får du de europæiske monarkiers historie, samt et oprids af kongehusenes indbyrdes slægtsforhold. Vi ser også på, hvilke af kongehusenes adfærdsmønstre, der repræsenterer den gamle enevælde og det moderne konstitutionelle monarki. Hvilken historie er det, kongehusene fortæller, når de inviterer offentligheden til bryllup, banedåb og begravelser?

Kurset er inddelt på de skandinaviske kongehuse, Benelux, samt det britiske imperium og det vaklende spanske monarki. Der trækkes løbende tråde på tværs af Europa, når vi inviterer historien ind i Europas kongehuse.