Praktiske oplysninger

Tilmelding og betaling:

Du kan tilmelde dig vore kurser over nettet på www.fofherning.dk, ringe til os på tlf. 97 22 47 44.
Foredrag, koncerter og kulturelle-arrangementer samt ture og rejser kan kun købes online via vores hjemmeside eller ved at møde personligt op på kontoret i vores åbningstid. 
 
Efter tilmelding modtager du en bekræftelse med betalingsoplysninger i form af girokort/giro-mail, hvoraf undervisningssted, lokalenummer og første mødedato fremgår.  
Betaling kan herefter ske på posthus eller som girokort via Netbank. Betaler du med Dankort, på nettet, trækkes beløbet først, når det er sikret, at der er plads på holdet.  Betaling skal være foretaget inden betalingsfristen udløb, ellers har FOF ret til at give pladsen til en anden.

Manglende betaling uden rettidig afbud vil medføre rykkergebyr og tillæg af renter efter renteloven. 

Framelding / tilbagebetaling: 

Kurser:
Det er vigtigt, du framelder dig, hvis du alligevel ikke kan deltage. Manglende betaling betragtes ikke som framelding. Tilbagebetaling af kursusgebyret kan ske indtil 10 dage før holdets planlagte start, dog med fradrag af administrationsgebyr på kr. 50,-. 

Herefter er tilmeldingen bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Kan holdet mod forventning ikke etableres, returneres hele kursusgebyret. 

Særligt for foredrag, koncerter, kulturelle arrangementer, ture og rejser:  
Tilmeldingen er bindende, og der foretages ikke tilbagebetaling, uanset hvornår afbud gives.

Kursusstart:
Starttidspunktet er angivet ud for hvert kursus. 
Mød op første undervisningsgang – hvis du ikke hører andet fra os. Du modtager besked, hvis et kursus aflyses.  

Vigtigt:

Det er meget vigtigt at du: 

  • Tilmelder dig så hurtigt som muligt
  • Framelder dig rettidigt, hvis du alligevel ikke kan deltage
  • Betaler til tiden 

Tilmelding jo før, jo bedre: 

Du gør FOF og dig selv en tjeneste ved at tilmelde dig hurtigt. Det sikre dig, at du kommer på det eller de kurser, du ønsker. Venter du for længe, risikerer du at kurset er overtegnet. Ligeledes undgår FOF at aflyse kurser, der kunne være oprettet, hvis et tilstrækkeligt antal deltagere have tilmeldt sig inden kursusstart.

Forbehold:

FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder. 

Hvad koster det?

Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelsesformen. Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det samme. Prisen efter skråstregen er den reducerede pris for pensionister, efterlønsmodtagere, og studerende, som modtager S.U. - Dog skal personerne være bosiddende i Herning Kommune for at opnå rabat. 

Materialeudgifter:

Alle priser opgivet i kataloget er for kurset ekskl. materialer.
Materialeudgifter afregnes direkte med underviseren.
Ved edb-kurser er det udleverede materiale gratis. 

Lektioner: 

Antal lektioner er anført ud for hvert kursus. En lektion er på 45 min. + 10 min. pause. 
Antal lektioner pr. kursusdag fås ved at dividere kursusprogrammets antal lektioner med antal gange.