Bestyrelse

Bestyrelse for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Pr. 7. marts 2017

             
 • Jannik Haahr Antonsen (Formand)
 • Torben Svendsen (Næstformand)
 • Preben Poulsen
 • Charlotte Schwartz Petersen
 • Peter Stentoft
 • Ulla Pedersen
 • Søren Vanting
 • Arne Jensen (suppleant Horsens)
 • Vakant (suppleant Hedensted)
 • Carl Børgesen (suppleant Vejle)
 • Anne Vind Andersen (lærerrepræsentant) 
 •       

  Ifølge Folkeoplysningsloven skal det sikres, at kursusdeltagerne kan få medindflydelse på de aktiviteter, der udbydes. Der er mulighed for at blive valgt som deltagerrepræsentant og dermed deltage i FOF’s bestyrelsesarbejde. Ønsker du at vide mere om deltagerrepræsentation i bestyrelsen, bedes du venligst kontakte administrationen herom.

  Se vores vedtægter her: Vedtægter