Bestyrelse

Ny samlet bestyrelse for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Pr. 01. marts 2016

             
 • Jannik Haahr Antonsen (Formand)
 • Torben Svendsen (Næstformand)
 • Preben Poulsen
 • Søren Jensen
 • Peter Stentoft
 • Ulla Pedersen
 • Søren Vanting
 • Arne Jensen (suppleant Horsens)
 • Allan Hersig (suppleant Hedensted)
 • Carl Børgesen (suppleant Vejle)
 • Anne Vind Andersen (lærerrepræsentant) 
 • Mette Skibsted (deltagerrepræsentant)
 •        

Ifølge Folkeoplysningsloven skal der sikres kursusdeltagerne medindflydelse på de aktiviteter, der udbydes. Det kan ske som deltagerrepræsentant i FOF’s bestyrelse.Hvis du ønsker at deltage i dette arbejde er du velkommen på FOF’s generalforsamling. Valget gælder for et år. Kontakt administrationen herom.

Se vores vedtægter her: Vedtægter