Bestyrelse

Bestyrelse for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Pr. 5. marts 2019

             
 • Jannik Haahr Antonsen (Formand)
 • Torben Svendsen (Næstformand)
 • Preben Poulsen
 • Charlotte Schwartz Petersen
 • Peter Stentoft
 • Ulla Pedersen
 • Søren Vanting
 • Ole Jensen (suppleant Horsens)
 • Richard Mathiesen (suppleant Hedensted)
 • Carl Børgesen (suppleant Vejle)
 • Anne Vind Andersen (lærerrepræsentant) 
 •       

  Der skal blandt bestyrelsesmedlemmerne være mindst en deltagerrepræsentant. Hvis der blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke er en person, der opfylder kriteriet for at være deltagerrepræsentant, kan der på generalforsamlingen vælges en deltagerrepræsentant. Deltagerrepræsentanten skal ikke være medlem af foreningen. En deltagerrepræsentant valgt på denne måde har en funktionsperiode på 1 år. Genvalg kan finde sted.

  Se vores vedtægter her: Vedtægter