Børn, unge og forældre

Sensitive børns trivsel (stress)

Sensitive børns trivsel (stress)

Antallet af børn, der viser tegn på stress er stigende, og det er vigtigt at sætte ind overfor. Det gælder alle børn. Men sensitive børn er i særlig grad udsatte for at udvikle stress. Hos det sensitive barn er nervesystemet mere fintfølende.

Barnet registrerer og indoptager flere indtryk og stemninger, og det bearbejder indtrykkene mere nuanceret og mere detaljeret. Barnet har mere at forholde sig til end flertallet. Det betyder, at det sensitive barn er mere disponeret for at føle sig overstimuleret og stresset, fordi der ganske enkelt skal mindre til, før det sker.

Der hører mange særdeles positive egenskaber med til at være sensitiv, når man forstår at forebygge og håndtere overstimulering og stress.

Kom og få en grundig forståelse for, hvad det vil sige at være et sensitivt barn. Du får konkrete råd og værktøjer til, hvordan du kan skabe de bedste betingelser for det sensitive barns trivsel i dagligdagen.

Foredraget henvender sig til fagpersoner og til forældre til sensitive børn samt til sensitive voksne, der ønsker at få en større forståelse af sig selv som barn.
Holdnummer: 179700
Periode: 09-11-17 til 09-11-17
Tidspunkt: 19:00
1 gange
Underviser: Susanne Møberg
Sted: Vejle
Pris: kr. 150
Der fremsendes billetter til foredraget via mail ca. 14. dage før. Unummererede pladser.