Genforeningen 2020

100 året for genforeningen - UNDER UDARBEJDELSE

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet.

Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile.

Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Fra den 15. juni 1920 var Sønderjylland under dansk suverænitet, og i dagene den 10. og 11. juli 1920 blev Genforeningen markeret gennem kong Christian 10.s indtog i Sønderjylland og den store folkefest på Dybbøl Banke.

Aktiviteter

Vil du vide mere eller deltage aktivt i forskellige aktiviteter i forbindelse med fejringen af 100 året for genforeningen, så kan du her nedenfor finde forskellige links til aktiviteter i vores område:  

  • Grænseforeningen Vejle Vesteregn. Læs mere her
     
  • Foredrag: ... 

  • Folkefest i Jelling 24. og 25. april
Genforeningen 2020

Genforeningens kvindeskikkelser