Skraldespand

Reshape Body Training RBT - workshop

Reshape Body Training – RBT

Vil du lave et nytårsfortsæt? Vent ikke, før det er for sent, nu er det din tid!

Reshape Body Training RBT foregår uden maskiner og intet udstyr. RBT (Reshape Body Training) er en ny måde at træne med højintensitetsintervaller (HIIT).Hvorfor er RBT anderledes? Struktur og kvalitet gør RBT til et innovativt træning som aldrig prøvet før. Det er den eneste træning, der omfatter Konditionering og psyke i samme session! RBT er opdelt i 3 blokke:

 1. Opvarmning / Teknik = Sikkerhed og kvalitet først. Lær, hvordan du udfører bevægelser sikkert på en kontrolleret måde.
 2. Kondition = Det her er det tæller. Hav det sjovt med intervaltræningen, mens træneren konstant holder øje med din teknik.
 3. Mindfulness = Afkøl med en guidet meditation og slip af med al stress via åndedræt.

Fordelen ved RBT-træningen er derfor:

 • Lavere kropsfedt
 • Forøget styrke
 • Tonet krop
 • Styrket immunsystem

 RBT er til både damer og herrer på alle træningsniveauer (du behøver ikke at være en erfaret træner, for at deltage). Hvad du behøver er bare at du sætter din krop, dit sind og din sjæl i træningen, og resultaterne vil komme!

 Underviseren er italiener og der vil derfor blive undervist på engelsk.

English version

Want to make a new year resolution? Don’t wait until it’s too late, Now it’s Your Time! No machines, no tools, RBT (Reshape Body Training) it’s a new way of training with high intensity intervals (HIIT).Why is RBT Different? Structure and Quality make RBT an Innovative Training Program like your never tried before. It’s the only training that includes Conditioning and Mindfulness in the same session!

RBT is divided in 3 blocks:

 1. Warm Up / Technique = Safety and Quality first. Learn how to perform movements safely in a controlled manner.
 2. Conditioning = This is the real thing. Have fun with the interval training while the coach will look over your technique constantly.
 3. Mindfulness = Cool down with a guided meditation and release all the stress with a breath.

The benefit of the RBT training are several:

 • Lower Body Fat
 • Increase Strength
 • Tone your Body
 • Strengthen your Immune System

RBT is for both Ladies and Gentlemen at all level of training (you don’t need to be a fitness crazy to join). What you need is just to put your body, your mind and your soul into the training, the results will come!