Skraldespand

Fortællinger fra felten

Læger uden Grænser blev grundlagt i 1971, og er også kendt under sit franske navn, Médecins Sans Frontières.

Det primære formål er at yde nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom. De, som har størst behov, hjælpes - uagtet race, køn, religion og politisk overbevisning. Hvert år sender Læger uden Grænser over 6.000 medarbejdere ud for at hjælpe verdens nødlidende. Fra Danmark sendes der omkring 70 læger, sygeplejersker og andet relevant fagpersonale ud hvert år. Hør om hvilke forhold medarbejderne kommer ud til, hvordan de arbejder og hvilke resultater det kan give.