Skraldespand

Nej, dit barn er ikke dumt

Nej, dit barn er ikke dumt

Det har bare udfordringer med synet, hørelsen og motorikken

Dorthe Borgkvist har arbejdet med indlæring, syn, krop og koncentration siden 1992. I den tid har hun hjulpet tusindvis af folk, hvor alt fra dovent øje til køresyge og læsebesvær er blevet afhjulpet. Til foredraget vil Dorthe fortælle om, hvilke symptomer, man kan opleve og hvordan disse symptomer hænger sammen indbyrdes med synet, hørelsen og kroppen.

Typiske udfordringer hos folk med koncentrations- og indlæringsbesvær :

  • Ombytning af "b" og "d", "du" og "ud" "den", "der" og "det"
  • Nedsat koncentration
  • Læsebesvær eller hovedpine ved læsning
  • Svært ved at høre ved baggrundsstøj
  • Særlig sensitiv
  • Problemer med at huske læste ting
  • Udtalebesvær

Dorthe fortæller om cases, forløbet med øvelser til at forbedre situationen og hvad formålet er med at afhjælpe problemerne med træning frem for briller, kirurgi og andre hjælpemidler. Der er stor vidensdeling om synets, hørelsens og kroppens betydning for læring, og Dorthe formidler sin nyeste forskning videre på en humoristisk og letforståelig måde.