Skraldespand

Er du særligt sensitiv?

Find fordelene - og din egen balance

”Som barn frøs jeg uhæmmet, når det var koldt, og var ved at brække mig af varme, når temperaturen kom over 24 grader. ”Ualmindelig pivet” læste jeg i øjnene på de voksne omkring mig, som tænkte deres om den sarte, generte pige, der helst ville lege alene og havde en voldsomt veludviklet fantasi…”

Med udgangspunkt i eksempler fra virkeligheden tager Anette Christensen dig med på en tur ind i det særligt sensitive univers. Hvis du selv, dit barn eller en anden i din nærhed er særlig sensitiv, vil du blive beriget med indsigt, aha-oplevelser og en større forståelse for personlighedstrækket og ikke mindst for de fordele, det kan føre med sig. Overbelastede sensitive oplever store udfordringer og misforstås ofte som pivede, overfølsomme eller aggressive. Alt efter hvilken type de er. Derfor er det vigtigt at lære, hvordan overbelastning erstattes af større balance. Her får du chancen!

Fakta
Ifølge den amerikanske psykolog Elaine Aron har ca. 20 % af verdens befolkning et særligt sensitivt nervesystem.
De påvirkes dybere af sanseindtryk end andre og reagerer kraftigere på indtrykkene.
Teorien underbygges af forskning, bl.a. baseret på hjernescanninger.
Der er tale om et personlighedstræk og ikke en sygdom / diagnose.
Særligt sensitive mennesker er ofte kreative, filosofiske, empatiske og kærlige, hvis de er i
balance.

Mange særligt sensitive…
• har et rigt indre liv, en livlig fantasi og et stort behov for at være alene
• føler sig ”anderledes” eller ”forkert”
• har “antennerne ude” - oplever stemninger, uenigheder og ubalancer dybere end andre
• påvirkes voldsomt af lugt, smag, støj, kulde / varme eller berøringer
• reagerer kraftigt på uhyggelige film eller billeder
• bliver lettere overbelastet og vender frustrationer ind i sig selv (føler sig trist eller afmægtig)
  eller reagerer udadvendt /“eksplosivt”