Skraldespand

Kommuniker med din teenager

Ønsker du at styrke dine kommunikationsevner for at opnå en god kontakt til din teenager i hverdagen?

Rigtig mange forældre og teenagere oplever, at indbyrdes skænderier og konflikter i hjemmet fylder for meget i hverdagen. Der er dage hvor det, du og din teenager siger til hinanden, går rent ind. En klar, tydelig, ærlig og en ikke-dømmende kommunikation giver gensidig respekt og en god kontakt i familien. 

Andre dage bærer kommunikationen mere præg af, at ingen af parterne føler sig hverken hørt eller set. For nogle kan det ligefrem ende i en negativ spiral, som kan være vanskelig at komme ud af. Det slider på alle parter, og det kan være en stor udfordring at finde ”den gode kontakt” frem i en travl hverdag med mange gøremål.

Formål: Formålet med dette foredrag er at give dig, som forælder, mulighed for at få udvidet din viden om kommunikation og det personlige kommunikationsmønster, vi hver især agerer efter. Desuden vil du få konkrete værktøjer til at kommunikere mere konstruktivt, så familiens kommunikation styrkes.

Målgruppen: Foredraget er for dig, der er forælder til en teenager og ønsker at udvikle dine kommunikationsevner for at opnå en bedre kontakt til din teenager i hverdagen. Du kan med fordel tage din teenager med til foredraget, da det kan skabe grobund for en god dialog efterfølgende. Foredraget er også for andre interesserede forældre med interesse for en bedre kommunikation i familien.

Dit udbytte: Du vil blive præsenteret for forskellige kommunikationsformer. Blandt andet vil du høre om assertiv kommunikation og ”ikke voldelig kommunikation”, også kaldet girafsprog. Vi kommer ligeledes ind på, hvordan man kan skabe lydhørhed og respekt i en svær dialog, og hvilken betydning kropssproget har for ”den gode dialog”.

Underviser: Sofie Andersen, cand. pæd. i pædagogisk psykologi og indehaver af virksomheden Room4Kids. Room4Kids udbyder kompetenceudvikling til kommuner og organisationer, der arbejder med børnefamilier, samt pædagogisk psykologisk rådgivning til privatpersoner.