Skraldespand

Livsfortællinger i ny dansk kunst med tilbageblik i ældre dansk kunst

Vejle. Torsdag d. 12. november: 

Livsfortællinger i ny dansk kunst med tilbageblik i ældre dansk kunst

Foredragene vil give et indblik i de fortællende tendenser i nyere danske kunstværker. Billederne sætter scener for livet som barn, ung, voksen og gammel. Malerne peger på barske tilstande. Der er oplevet hårde ting. En skrøbelighed toner frem. Det er svært at finde ud af noget som helst. Hvilke bånd har man egentlig knyttet? Har der været andre end én selv? Tillid er afløst af mistillid efter en barndom, hvor man mejsles benhård. Alligevel bliver man nysgerrig over for billederne. Lars Bangs billedsprog er båret af et stiktosset raseri. Hans unger render rundt i fantastiske skove og har lyst til at få det hele til at futte af. De er blevet hærdede i den rablende verden. Der er ressourcer i dem. Men man ved ikke rigtigt, om de vil udvikle sig til noget, der kan blive frugtbart for dem selv og os andre eller de bliver endnu mere destruktive. Det kan gå begge veje. Foredragets emner vil få perspektiv gennem nedslag i dansk modernisme, hvor der også kan være barske toner med modspil i håb og mening. Blandt flere kunstner vil være Michael Kvium, Julie Nord, Cathrine Ærtebjerg, Gunleif Grube, Hanne Varming og af de ældre William Scharff, Niels Lergaard, Carl Henning Pedersen og Henry Heerup

Vejle torsdag d, 19. november:

Landskaber i ny dansk kunst med tilbageblik i ældre dansk kunst

”Syng for mig, lys for mig her/ hvor verden uvist ender/ og mørket begynder”. Thorkild Bjørnvigs strofer til solsorten og aftenstjernen fra 1993 passer godt som optakt til foredragets indkredsning af det landskabsmaleri, en del danske billedkunstnere har fundet frem og er blevet mestre i. Det er ’det nødvendige landskab’, betoner Carsten Frank. Kan man sige mere? ”Og det begynder med virkeligheden”, markerer Mogens Hoff, ”Det begynder med iagttagelser og sansning og oplevelse. Vort forråd af oplevelse udgør vores oprindeligste og væsentligste primærforhold til verden”. Det kunne siges at være en selvfølge, men Hoff rammer et af det moderne menneskes grundproblemer, når oplevelser preller af i stedet for at sætte sig i sindet. Så vi ikke kan knytte os så tæt til steder og natur, som vi ellers længes efter og har brug for. Foredragene vil bl.a skildre andre landskabsmalere som Maja Lisa Engelhardt og Vibeke Tøjner. For at få forskellige syns- og malemåder over for landskabet i spil sætter foredragene nutidens mestre i perspektiv med nogle af den danske landskabstraditions store mestre, Lundbye, Ring, Høst, Weie, Johannes Larsen og Hoppe.  

Kaffe/te og kage er inkl. i prisen.