Skraldespand

Om Peters Brandes, Maja Lisa Engelhardt og Bjørn Nørgaard.

Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt. De har markeret sig stærkt på den danske kunstscene. De har skabt en stor del af vores visuelle horisont. De maler ud fra en hård klangbund, fuld af sorg, smerte og ensomhed. De bærer dette med sig fra deres egne liv og deres generelle opfattelse af det moderne menneskes tragiske situation. De vil gerne finde lys og ånd, men det må hentes i tegn med gyldighed. Man ser mennesket balancerende på sine knæ. Peter Brandes’ billeder er på én gang sørgmodige og kraftfulde at være sammen med. De giver vores følelser et æstetisk rum at være i. Farver og former flyder intenst og brændende af sted. Med traditionen i værktøjskassen arbejder han sig ind i det mytiske materiale. Foredraget vil indkredse Brandes’ og Engelhardts billedverden gennem enkelte bibelske motiver, som Kristus i Emmaus, Jakobs kamp og Korsfæstelsesmotivet. Andre store danske kirkekunstnere vil også blive inddraget. Det gælder blandt andre Sven Havsteen Mikkelsen og Per Kirkeby.

Bjørn Nørgaard. Hans værker står mange steder på offentlige pladser og i kirkerne. Han har med sin hesteslagtning været den mest udskældte kunstner og med sine gobeliner til dronningen den mest fejrede. Han har basis i den eksperimenterende grøde i 60’rne, er med i den aftvætning, der finder sted – væk fra alle traditionsbundne, klæbrige relationer. Men han udvikler sig væk fra det nulpunkt, der nemt kunne blive et tomrum. Han har styrke til at tage traditionen ind. Han tager livtag med det mytiske materiale. Han bliver en stor fortæller. Han kredser om menneskets evne til at forandre sig. Han skaber mulighedsrum. ’Det kan lade sig gøre’, gennemsyrer hans udtryk. Vi kan udvikle os, blive socialt ansvarlige væsener. Vi kan blive aktive, skabe et samfund med stærke værdier. Hans kunstværker sættes i relief til andre fra samtiden i med- og modspil, som Poul Gernes, Lene Adler Petersen og Arne Haugen Sørensen.

Samarbejdet med Hopballe Mølle er ophørt. Vi har derfor fundet et rigtig fint alternativ, nemlig Campus Vejle (Vejle Handelsskole), hvor vi har fået lov til at benytte deres fine auditorium. 

Kaffe/te og kage til arrangementet er fortsat inkluderet i prisen.