Skraldespand

Renæssancemestre to og to i med- og modspil

Hvert foredrag præsenterer to store mestre. Ligheder og forskelle dukker frem. Det hele er skønne renæssanceværker. Men værkerne kan give vidt forskellige bud på renæssancevirkeligheden. Hvordan er spændingsfeltet mellem idealer og realiteter skildret? Hvilke valg foretager kunstnerne sig i form, emne og udsagn? Hvilke værdier kommer der ud af det?

1. Donatello og Fra Angelico;

2. Botticelli og Piero della Francesca;

3. Leonardo og Michelangelo;

4. Albrecht Dürer og Hieronymus Bosch;

5. Pontormo og Parmigianino;

6. Tizian og Tintoretto