Skraldespand

Kunst og eksistens

Modernismens store mestre om omsorgen, dansen, kærligheden, spillet, mødet med den fremmede, volden      

Seks foredrag ved kunsthistoriker mag. art. Gitte Tandrup

Hvert foredrag introducerer til store kunstværker med fokus på deres behandlinger af et eksistentielt emne. Den kunsthistoriske ramme er den internationale modernisme, men blik bagud i 1800-tallet og fremad til vores egen tid. De gennemgående kunstnere er Matisse, Picasso, Chagall, Nolde, Kandinsky, Klee, Max Ernst, Dali og Frida Kahlo. Foredragenes emner handler alle om relationer. Hvad sker der mellem mennesker i de store kunstværker? Hvad er det for stærke udsagn, der råbes ud til os?

1) "Barn og voksen". Dette uremne udsiges med toner af håb og dyb fortvivlelse.

2) "Dansen". Det er livsudfoldelsens ikon, ikke en selvfølge i det moderne liv.

3) "Kærlighedsbåndet". Kan man blive til et jeg over for et du? I kunsten findes stærke rum til kærligheden, med plads til svære udfordringer.

4) "Spillet". Det bliver et ikon for tilværelsens regler og struktur. Tilfældigheden og legen er modspillere.

5) "Mødet med den fremmede". Kan den gensidige respekt skabes?

 6) "Volden". Kunst med fokus på det rå det rå og brutale, med modsvar.

Samlet set vil foredragene give konkret indsigt i en række mesterværker og samtidig vække en nysgerrighed over for, hvordan stor kunst kan udfolde store dybe eksistentielle problemstillinger.